KM 0, el concepte

 

productes_proximitat

Que vol dir KM 0?

Un aspecte fonamental es tenir en compte que l’agricultura i ramaderia tradicionals son peces claus per la lluita per la conservació i millora del medi ambient i frenar el canvi climàtic. La globalització mal entesa, contribueix al deteriorament del medi mitjançant les emissions durant el seu transport de gasos d’efecte hivernacle. Al mateix temps, tot els sistemes d’envasat superindustrialitzats creix exponencialment quan aquest ha de fer un llarg recorregut per arribar al consumidor final. Aquest fet, contribueix de manera decisiva a la proliferació de residus i deixalles. Econòmicament parlant, els productes de temporada i de proximitat permeten un estalvi a tots nivells, tant en costos de producció, com de conservació, i fent un ús raonable de la energia a emprar.

Per aquests motius, nosaltres apostem per al recolzament dels productors locals. La comercialització de productes KM0 aporta avantatges indiscutibles, assegurant que els ingressos aconseguits, van d’acord amb donar el valor que pertoca als productors petits dels seus productes, facilitant també l’accés a una xarxa de distribució més gran que d’altra manera, no tindrien possibilitat d’accedir-hi degut a la seva curta productivitat.

Qui en surt beneficiat? Doncs tothom. Els consumidors, que cada cop estan més conscienciats i degudament informats sobre quines pautes s’han de seguir per arribar a una nutrició, seguretat i sobirania alimentària, reclamen conèixer l’origen dels productes i els seus mètodes de producció. Per tant, el valor dels productes no només radiquen en el seu preu, sinó en tot allò que aporta socialment i ecològica-ment parlant.

El Tothora de Begur, és suma a tots aquests conceptes, afavorint les cooperatives de petits productors agrícoles i ramaders, intentant mantenir una relació directa amb els seus productors i també amb els seus clients. La qualitat d’uns productes més sans i amb majors qualitats nutricionals, el recolzament dels productors i l’eliminació de residus son paràmetres que nosaltres no podíem deixar de banda.